logo formzet zoetermeer media12

Privacyverklaring

Mei 2018

Formzet b.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Formzet b.v., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Formzet b.v. verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e- mailadres

Waarom heeft Formzet b.v. mijn gegevens nodig?

Formzet b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Formzet b.v. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Formzet b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Formzet b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen webbezoek

Formzet b.v. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Formzet b.v. en Formzet b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Formzet b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoons gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.